Kokybės politika

Kaip mes suprantame kokybę

Kokybė – pamatinė mūsų vertybė ir veiklos pagrindas, besąlygiškas įsipareigojimas sau ir Centro klientams, visų pirma – Pacientams. Dirbdami mėgstamą darbą savo atsidavimu, požiūriu ir sistemine veikla kuriame aukštą visuminę vertę Pacientams, užtikrindami kokybišką ir saugią sveikatos priežiūrą, kokios tikėtumės patys ar linkėtume savo artimiesiems. Įstaigos vadybos ir veiklos kokybę užtikriname atsakingai priimdami sprendimus, laikydamiesi duoto žodžio, susitarimų ir įsipareigojimų akcininkams, socialiniams ir verslo partneriams, vykdydami skaidrią, etišką, tarptautiniais vadybos, sveikatos priežiūros ir verslo standartais bei gerąja praktika paremtą veiklą.

Kokybė – tai besąlygiškas Centro darbuotojų atsidavimas ir įsipareigojimas padėti žmogui sustiprinti ar susigrąžinti sveikatą suteikiant saugias, veiksmingas ir efektyvias sveikatos priežiūros paslaugas, patenkinant jo poreikius, viršijant lūkesčius. Kiekvienam pacientui, neskirstant pagal rasę, tautybę, lytį, pažiūras, rangą, titulą ar kitus ypatumus, kiekvieną kartą įsipareigojame suteikti itin kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti malonų aptarnavimą.

Kas sudaro kokybę

Kokybės samprata plati ir gyli, apibrėžiama įvairiomis kokybės dimensijomis (sritimis). Suprasdami visų kokybės sričių svarbą, ypatingą dėmesį skiriame esminei kokybės dimensijai – Centro pacientų ir darbuotojų saugai, įgyvendindami svarbiausią Hipokrato medicinos postulatą „Primum non nocere!“ („Pirmiausia – nepakenk!“). Siekdami geriausių paciento sveikatai rezultatų įsipareigojame teikti pacientams veiksmingas, mokslo įrodymais ir gerąja praktika pagrįstas sveikatos priežiūros paslaugas (ištyrimą, gydymą, slaugą). Vykdydami klinikinę, vadybinę, ūkinę veiklas daug dėmesio skiriame veiklos efektyvumui, racionaliai paskirstydami išteklius, siekdami geriausių įmanomų rezultatų Centro klientams, kartu vykdydami draugišką aplinkai veiklą – saugodami gamtos išteklius, mažindami aplinkos taršą. Užtikrindami efektyvią įstaigos veiklą sprendimus priimame skaidriai, vadovaudamiesi vadybos mokslo įrodymais ir gerąja vadybos praktika. Siekiame būti patikimas partneris socialiniams ir verslo partneriams, todėl laikomės įsipareigojimų, deontologijos, medicinos ir verslo etikos principų teikdami paslaugas, vykdydami sutartinius įsipareigojimus.

Galimybė tobulėti

Net ir puikiai veikiančiose organizacijose pasitaiko klaidų, nepageidaujamų įvykių. Klaidą suvokiame kaip galimybę tobulėti, todėl diegiame sistemas, padedančias išvengti klaidų, jas efektyviai suvaldyti. Centro darbuotojai, Pacientai, jų šeimos nariai, socialiniai ir verslo partneriai skatinami pranešti apie klaidas ir nesėkmės atvejus, kad galėtume juos tinkamai išanalizuoti, iš jų pasimokyti, pertvarkyti struktūras ir procesus, kad tai nepasikartotų ateityje. Suprantame, kad tik atvirumas, nesėkmės pripažinimas ir nuoširdus bendravimas su pacientu – vienintelis žmogiškas ir civilizuotas kelias stiprinti pasitikėjimą ir partnerystę, tobulėti ir gerinti paslaugų kokybę.

Nuolatiniame kokybės tobulinimo kelyje

Skirdami išskirtinį dėmesį kokybei diegiame planingą, sisteminį, integruotą ir koordinuotą požiūrį į kokybės užtikrinimą ir nuolatinį tobulinimą:

  • 2004 m. vieni pirmųjų Lietuvoje įdiegėme Integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą, sertifikuotą tarptautinės kompanijos „Bureau Veritas Certification Lietuva“ kokybės vadybos standarto ISO sertifikatu ISO 9001: 2001 ir aplinkos apsaugos standarto sertifikatu ISO 14001: 2004;
  • 2011 m. Centro Laboratorinės diagnostikos centras pirmasis Lietuvoje akredituotas pagal tarptautinį medicinos laboratorijoms skirtą ISO 15189 standartą;
  • 2012 m. Centras pirmasis Baltijos šalyse akredituotas pagal Jungtinės Karalystės Tarptautinį medicinos turizmo standartą „Treatment Abroad Code of Practice for Medical Tourism“;
  • 2015 m. Centras tapo pirmąja asmens sveikatos priežiūros įstaiga Baltijos šalių regione, sertifikuota pagal Vokietijos tarptautinius TEMOS – pirmojo lygio „Tarptautinių pacientų priežiūros kokybės“ (angl. „Quality in International Patient Care“) bei aukščiausio lygio „Išskirtinė kompetencija medicinos turizmo srityje“ (angl. „Excellence in Medical Tourism“) standartus. 2018 m. birželio mėnesį įvyko resertifikavimas;
  • 2015 m. Centre įdiegė Subalansuotų rodiklių sistemą (angl. „Balanced Scorecard System“). Ji integruoja strateginę ir operatyvinę įstaigos vadybos ir klinikines veiklas, užtikrina nuolatinį veiklos rodiklių stebėjimą;
  • 2015 m. Centras akredituotas prestižiniu JAV Tarptautinės Jungtinės Komisijos (angl. „Joint Commission International“) ligoninės standartu. Tai vienas aukščiausių įvertinimų, kokį gali gauti sveikatos priežiūros įstaiga pasauliniu mastu, todėl šiam išskirtiniam apdovanojimui yra suteiktas ,,Auksinio kokybės standarto vardas.
  • 2016 m. Centras sertifikuotas pagal Diplomatinės tarybos (angl. „Diplomatic Council“ – DC) kokybės standartą, jam pripažintas partnerių statusas.
  • 2018 m. birželio mėnesį Centras sertifikuotas pagal GCR (angl. „Global Clinic Rating“) kokybės standartą (pasaulinį medicinos įstaigų reitingą).

Kokybės užtikrinimą ir nuolatinį gerinimą suprantame ne kaip atskirą tikslą ar kokybės sistemos įdiegimo rezultatą, bet kaip nuolatinę kelionę į mąstymo, požiūrio, veiksmų tobulumą. Kokybė mums labai svarbi, nes ši vertybė įprasmina mūsų gyvenimą ir profesinį pašaukimą – tarnauti Žmogui, Pacientui.

Registruokitės

Mus rasite

V. Grybo g. 32A, 10318 Vilnius, Lietuva

Dirbame

I-V7:00–20:00 val.
VI8:00–15:00 val.
VI7:00–19:00 val. MRT

 

Registruokitės

Mus rasite

V. Grybo g. 32A, 10318 Vilnius, Lietuva

Dirbame

I-V7:00–20:00 val.
VI8:00–15:00 val.
VI7:00–19:00 val. MRT

 
Konsultacijos ir registracija +370 698 00000
Medicinos diagnostikos ir gydymo centras
V. Grybo g. 32, A
Vilnius, Vilniaus apskritis LT-10318 Lietuva

Telephone: (8-5) 2333000
Telephone: 8 698 00 000
Fax: (8-5) 2709127