Pavadinimas Mokamų paslaugų
kaina, Eur**
18.50 
18.00 
16.80 
17.20 
21.00 
15.00 
14.00 
14.00 
24.00 
22.00 
23.00 
35.00 
34.00 
22.00 
TNF alfa - alfa Tumor Nekrozes faktorius

Tyrimas vežamas į Vokietiją. Transportavimo kaštai - 25 Eur.
29.00 
21.00 

Pastabos. Centras be atskiro įspėjimo gali keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas, naujo turinio paslaugas, neteikti tam tikrų paslaugų.

Laboratorinių tyrimų, atliekamų iš kraujo, kaina susideda iš tyrimo kainos (nurodytos kainyne) ir kraujo paėmimo kainos.

** Kaina

Kaina taikoma visiems pacientams nepriklausomai ar jie turi gydytojo siuntimą.

 

 

© 2020 MDGC. Autorių teisės saugomos.