Pavadinimas Mokamų paslaugų
kaina, Eur**
Quanti FERON TB Gold testas (tuberkuliozei nustatyti)
68.00 
Tuberkuliozės mikobakterijų identifikavimas ir vaistinio atsparumo nustatymas (streptomicinui, izoniazidui, rifampicinui, etambutoliui)
90.00 

Pastabos. Centras be atskiro įspėjimo gali keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas, naujo turinio paslaugas, neteikti tam tikrų paslaugų.

Laboratorinių tyrimų, atliekamų iš kraujo, kaina susideda iš tyrimo kainos (nurodytos kainyne) ir kraujo paėmimo kainos.

** Kaina

Kaina taikoma visiems pacientams nepriklausomai ar jie turi gydytojo siuntimą.

© 2020 MDGC. Autorių teisės saugomos.