1.
Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgA (dėl celiakinės ligos ištyrimo)
2.
Anti-gliadininiai antikūnai IgA
3.
Antigliadiniai antikūnai IgG
4.
Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgA (Anti-DGP-IgA)
5.
Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgG (Anti-DGP-IgG)
6.
IgG endomiziumo antikūnai (IgG-Ema), (dėl celiakinės ligos ištyrimo)

Tyrimas vežamas į Vokietiją. Transportavimo kaštai - 25 Eur.
7.
ŽLA haplotipų DQ2/DQ8/DR4, lemiančių celiakinės ligos vystymąsi, nustatymas (PGR)

Tyrimas atliekamas tik mūsų centre
© 2020 MDGC. Autorių teisės saugomos.