2019 01 17

IN MEMORIAM SAULIUS KAROSAS

2019 01 17

2019 m. sausio 16 d. eidamas 61 metus mirė  verslininkas Saulius Karosas – aktyviausias mecenatas ir filantropas Lietuvoje.

Kompozitoriaus Juozo Karoso anūkas, pianistės Birutės Karosienės bei šviesios atminties fotografo Algirdo Karoso sūnus Saulius pats aštuonerius metus mokėsi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje.

1976–1981 m. studijavo Vilniaus Inžineriniame Statybos Institute (dabartinis Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas), Mechaninės technologijos fakultete, kur įgijo inžinieriaus – mechaniko specialybę. Iki 1986 m. dirbo jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu VISI automobilių katedroje.  

1986 m. išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, kur pradėjo savo verslą. 1988 m. Čikagoje įsteigė SK-Impex Inc. bendrovę, kurios pagrindinė veikla buvo medicininės įrangos importas – eksportas. 1992 m. įsteigė ir vadovavo Western Petroleum S.A. įmonių grupei.

Kurdamas verslo planus, S. Karosas didelį dėmesį skyrė medicininių paslaugų plėtrai Lietuvoje. Trūkstant pasaulinio lygio medicininės įrangos, Vilniuje įsteigė stomatologijos kliniką Denticija, Stomatologijos polikliniką Kaune, Medicinos diagnostikos ir gydymo centrą, Grožio terapijos ir chirurgijos kliniką, garsių kompanijų medicinine aparatūra prekiauja  SK – Impex serviso centras, finansinę veiklą vykdo Medicinos bankas, Turto parkas ir kt.

S. Karosas buvo didis filantropas. 1998 m. įkurtas jo vardo fondas rėmė jaunus menininkus, muzikos festivalius ir konkursus, Lietuvos istorijos, kultūros vertybių apsaugos, jų įamžinimo projektus ir kt.

Verslininką pažinojusieji žmonės prisimena jį kaip labai inteligentišką, išlaikytą, draugišką ir itin žingeidžią asmenybę.

Fondas yra padėjęs jauniems talentams įsigyti muzikos instrumentų – arfą, smuikų, violončelių, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai padovanoti austriški vargonai. Fondas dvidešimt metų padeda įgyvendinti gausius Lietuvos muzikų sąjungos projektus.

2014 m. Sauliui Karosui vienam iš pirmųjų buvo įteiktas „Metų kultūros mecenato“ ženklas.

Saulius Karosas bus pašarvotas Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje.

Atsisveikinimas su velioniu penktadienį, sausio 18 d., nuo 15 iki 20. 30 valandos, šeštadienį, sausio 19 d. nuo 10 iki 13 valandos.

Penktadienį, sausio 18 d. 19 val. bus aukojamos mišios už velionį.

Karstas išnešamas šeštadienį, sausio 19 d. 13 valandą.

Laidotuvės Vilniaus Antakalnio kapinėse Menininkų kalnelyje.

Artimieji prašo lankytojų rinktis baltus žiedus vietoj tradicinių vainikų.

Dalintis
Nepraleiskite mūsų naujienų ir akcijų!

Gydytojų patarimai ir specialios akcijos tik prenumeratoriams.