2012 12 17

„UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas “

2012 12 17 v2

Apie įmonę

UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ įsteigtas 1995 m. remiantis moderniausiais Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos privačių klinikų pavyzdžiais. Centras yra vienas privačios medicinos pradininkų Lietuvoje. Medicinos centro paslaugomis naudojasi daugiau kaip 200 įvairių sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvoje. Centras bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio sveikatos ir gyvybės draudimo bendrovėmis. Kiekvienais metais Medicinos diagnostikos ir gydymo centre sveikatą atgauna ar sustiprina per 60 000 pacientų. Kas antras iš jų tampa nuolatiniu pacientu. Centre pacientus tiria, konsultuoja ir gydo per 160 kvalifikuotų gydytojų specialistų, praktikuojančių 53-jose medicinos srityse. Pacientams siūloma per 1100 įvairiausių sveikatos paslaugų, kai kurios iš jų Lietuvoje teikiamos tik Medicinos diagnostikos ir gydymo centre. Penkiose laboratorijose atliekama daugiau nei 400 įvairiausių laboratorinių tyrimų.  

Apie projektą

2010 m. spalio 29 d. Nr. VP3-2.1-SAM-12-K-01-056/SE-156 UAB ,, SK Impeks Medicinos diagnostikos centras” pasirašė projekto „UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ (Nr. VP3-2.1-SAM-12-K-01-056) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-12-K, „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas

Didinti UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę. Norint pasiekti numatytus tikslus, projekto rėmuose buvos vykdomos šios veiklos:

  • Patalpų, skirtų antrinio lygio antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimui, rekonstrukcija;
  • Įrangos, skirtos antrinio lygio antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimui, įsigijimas;
  • Patalpų, skirtų dienos chirurgijos paslaugų teikimui, remontas;
  • Įrangos, skirtos dienos chirurgijos paslaugų teikimui įsigijimas.

Projekto trukmė – 36 mėnesiai.

Projekto suma – 2.586.478,00 Lt

Europos sąjungos finansuojama suma –1.895.000,00Lt.

Projekto pagalba buvo atlikta patalpų rekonstrukcija bei remontas, o taip pat buvo įsigyta įranga, kuri pagerino teikiamų paslaugų kokybę. Tai sudarė sąlygas įmonei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, jų prieinamumą, moderniai rekonstruoti ir suremontuoti pastatų kompleksą bei suteikė galimybę vykdyti daug aktyvesnę įmonės plėtrą.

Daugiau informacijos:

Direktoriaus pavaduotojas organizaciniams klausimams

Artūras Seibutis

Arturas.seibutis@medcentras.lt

www.medcentras.lt

Dalintis
Nepraleiskite mūsų naujienų ir akcijų!

Gydytojų patarimai ir specialios akcijos tik prenumeratoriams.