Vizija. Misija. Tikslas

MISIJA 

Mes padedame būti sveikiems, o kai sergate – darome viską, kad greitai ir saugiai pasveiktumėte. 

VIZIJA

Būti Baltijos regiono privačios medicinos lyderiu, geriausiai tenkinančiu pacientų poreikius ir lūkesčius. 

TIKSLAS

Diagnozuoti ligą ir paskirti gydymą per 1 dieną. 

VERTYBĖS 

Atidumas 
Atidus, pagarbus ir profesionalus žvilgsnis į kiekvieną žmogų – pacientą, partnerį, bendradarbį. Išklausyti, įsiklausyti, paguosti, nuraminti, neskubant ir suprantamai pasakyti tiesą, paaiškinti, kas bus daroma, kad sveikata būtų sugrąžinta ir stiprinama – visa tai lemia sėkmingą Centro medikų ir pacientų bendradarbiavimą. Laiku nustatyta, sustabdyta ir išgydyta liga, pasisekusi operacija, išmintingai parengtas ir įgyvendintas sveikatinimo planas pacientui suteikia sveikatos ar palengvėjimo, o medikui – didžiausios prasmės bei pasitenkinimo savo darbu. 

Partnerystė 
Prasidėjusi nuo pirmojo kontakto, paciento, Centro gydytojų, slaugytojų ir administracijos darbuotojų bendrystė bei partnerystė tęsiasi ilgus metus. Centras jau tapo net kelių kartų sveikatos namais. Kiekvieno specialisto – gydytojo, slaugytojo, registratoriaus, rūbininko ar administracijos darbuotojo šilumą, meilę, dėmesį ir rūpestį čia pajunta ir senjorai, ir mažyliai, ir jų tėvai. Sveikatinimo procese esame klientams patikimi partneriai. Puoselėdami vertę kuriančią partnerystę, formuojame ilgalaikius tvarius, pasitikėjimu ir etika paremtus santykius su verslo, valstybės ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Esame susibūrę dėl bendro tikslo – nustatyti, įveikti ligą ir sustiprinti sveikatą. 

Profesionalumas 
Mokslo įrodymais, naujausiais medicinos pasaulio atradimais pagrįsta praktika ir vadyba – mūsų veiklos pamatai ir svarbiausias išskirtinumas. Orientuojamės ne į privalomąjį, bet į aukščiausią paslaugų kokybės, saugos ir aptarnavimo standartą. Tikime, kad sveikata ir gyvybė yra svarbiausios vertybės. Visos kitos be jų netenka prasmės. Aukščiausi kokybės ir saugos standartai taikomi, kai renkamės darbuotojus, įsigyjame medicinos įrangą, priimame kokybės ar vadybos sprendimus. Tikime, kad ypač svarbu mūsų Centre pacientams užtikrinti galimybę gauti naujausius ir efektyviausius tyrimo bei gydymo būdus, kurie patenkina individualius kiekvieno žmogaus sveikatos priežiūros poreikius ir aptarnavimo prioritetus. Centro medikai skiria tyrimus ir suteikia medicinos paslaugas tik tuomet, kai tai pagrįsta šiuolaikiniu medicinos mokslu, praktika ir būtina pacientui. Kasdienis nuoširdus Centro darbuotojų darbas yra aukštai įvertintas pacientų, klientų, partnerių, taip pat garsiausių medicinos įstaigas akredituojančių įstaigų užsienio šalyse (JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos). Centro paslaugos pripažintos išskirtinės kokybės ir saugos bei įvertintos aukščiausiais kokybės apdovanojimais. 

Tobulėjimas 
Sparčiai besivystantis medicinos mokslas ir technologijos reikalauja nuolat tobulinti žinias ir įgūdžius. Lietuvoje ir už šalies ribų garsėjame ne tik kaip šiuolaikinėmis technologijomis, moderniausia diagnostine ir gydymo įranga išsiskirianti medicinos įstaiga, bet ir kaip įstaiga, kurioje dirba smalsūs, kasmet tobulėjantys darbuotojai. Centras nuolat investuoja į darbuotojų tobulinimą, kviečia užsienio specialistus dalintis patirtimi, atnaujina įrangą, kuria naujus produktus, plečia paslaugas. Esame atviri idėjoms, naudojamės sukaupta patirtimi ir mielai ja dalijamės. Tobulėjimo kelias yra kupinas iššūkių, tik juo žengdami galime būti priekyje. Būdami priekyje savo pacientams suteikiame pačią didžiausią vertę jų sveikatai. 

Etika 
Mes ne tik deklaruojame, mes laikomės aukščiausių deontologijos, etikos ir moralės normų medicinoje, slaugoje bei versle. Esame patikimi ir medicinos, ir verslo partneriai, laikomės duoto žodžio, įsipareigojimų. 

Veikiame skaidriai – atlyginame darbuotojams už jų darbą, nepriimame dovanų, padėkų nei iš pacientų, nei iš verslo partnerių, nesudarome jokių sąlygų korupcijai. Nediskriminuojame pacientų dėl lyties, amžiaus, kalbos, etninės priklausomybės, šeiminės padėties, išsilavinimo, negalios, religijos, įsitikinimų, politinių pažiūrų. Gerbiame paciento apsisprendimą rinktis kitą – privatų ar viešą sveikatos priežiūros paslaugų teikėją (gydytoją, gydymo įstaigą), gauti antrą nuomonę apie ligos diagnozę ar gydymo klausimais. Užtikriname paciento teisę: niekieno neverčiamiems priimti sprendimus, kurie susiję su jo sveikatos priežiūra; išreikšti savo laisvę tyrimo ir gydymo plane, kuri patvirtinama paciento parašu, valią informuotu sutikimu, patvirtinamu paciento parašu tyrimo ir gydymo plane; gauti išsamią informaciją apie savo sveikatos būklę ir planuojamą sveikatos priežiūrą.

Nepraleiskite mūsų naujienų ir akcijų

Gydytojų patarimai ir specialios akcijos tik prenumeratoriams